Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ogłoszenia o naborach

Informujemy, iż nabór wniosków w ramach poniższych przedsięwzięć odbędzie się w terminie od 17 do 31 października 2016 r.

Nabory prowadzone będą w ramach dwóch przedsięwzięć:

  1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych.
  2. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych.

Ogłoszenia oraz dokumentacja konkursowa zostaną wkrótce zawieszone.

 

Planowany harmonogram naborów:

Przedsięwzięcie 2016 2017 2018 2019 2020
Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja 300 000,00 300 000,00
Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych 1 200 000,00 600 000,00
Budowa kaszubskich tras rowerowych 6 100 000,00
Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 300 000,00 300 000,00
Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych 4 000 000,00 1 700 000,00
Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020