Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konkurs logo marki Szwajcarii Kaszubskiej – nierozstrzygnięty

W ramach ogłoszonego konkursu na logo marki Szwajcarii Kaszubskiej powołana została pięcioosobowa Komisja konkursowa w składzie:

dr hab. Grzegorz Protasiuk – grafik, projektant, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki – Katedra Grafiki Projektowej

dr Adriana Majdzińska – artystka zajmująca się grafiką i rzeźbą

dr Zofia Watrak – krytyk sztuki, dyrektor galerii Refektarz w Kartuzach

Jacek Debis – ekspert marketingu terytorialnego oraz brandingu strategicznego miast i regionów

Wojciech Okroj – prezes Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby oraz dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Komisja ustaliła, że konkurs zostaje nierozstrzygnięty (zgodnie z paragrafem 8 punktem 1 Regulaminu konkursu). Powodem nierozstrzygnięcia był niski poziom plastyczny zgłoszonych prac oraz brak oryginalnej formy logo.

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie i przypominamy, iż złożone prace podlegają zwrotowi na prośbę uczestnika konkursu osobiście w biurze Organizatora.

Data publikacji: 28 lutego 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020