Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej 4/2019/OW

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia  6 maja 2019r.  dotyczącego realizacji operacji własnej 4/2019/OW Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w terminie 7 maja – 6 czerwca 2019 r.  żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

Data publikacji: 7 czerwca 2019

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020