Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ogłoszenie o naborze wniosków – 14/2019 Ścieżki rowerowe

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 16 – 30 września 2019 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. BUDOWA KASZUBSKICH TRAS ROWEROWYCH. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną umieszczoną w zakładce Nabory wniosków 14/2019.

Data publikacji: 23 sierpnia 2019

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020