Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

26/2022 – Przetwórstwo – podejmowanie działalności

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 29 kwiecień – 13 maj 2022r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1.Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych

Uwaga! Nabór skierowany jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą!
Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch oddzielnych egzemplarzach, w zwartej formie tj. wpiętej do segregatorów bądź teczek.

Wszystkie dokumenty związane z naborem znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Uwaga!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków

Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. Urząd Marszałkowski da Państwu możliwość uzupełnienia braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy pracownicy biura nie sprawdzają poprawności sporządzonej dokumentacji ani jej kompletności. W celu sprawdzenia przygotowanej dokumentacji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentów w ostatnich dwóch dniach trwania naboru.

Data publikacji: 13 kwietnia 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020