Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

23/2020 – Turystyka ogólnodostępna

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 30 październik – 13 listopad 2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ. Wszystkie dokumenty związane z naborem znajdują się poniżej.

Uwaga! Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Uwaga!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

  • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
  • Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. Urząd Marszałkowski da Państwu dwukrotną możliwość uzupełnienia braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.
  • Podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy pracownicy biura nie sprawdzają poprawności sporządzonej dokumentacji ani jej kompletności. W celu sprawdzenia przygotowanej dokumentacji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentów w ostatnich dwóch dniach trwania naboru.
Data publikacji: 15 października 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020