Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Kryteria wyboru projektów – część I – konsultacje

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby rozpoczyna konsultacje społeczne kryteriów wyboru projektów, które będą obowiązywały w ramach ogłaszanych konkursów wynikających z wdrażania LSR na lata 2021-2027. Z uwagi na znaczny zakres materiału konsultacje będą odbywały się etapami. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów wyboru projektów dla trzech pierwszych przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców:

Przedsięwzięcie II.3: Rozwój usług „srebrnej gospodarki”

Przedsięwzięcie III.1: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o branże kluczowe dla regionu Szwajcarii Kaszubskiej

Przedsięwzięcie IV.1: Wsparcie rozwoju komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych

Uwagi/propozycje zmian do zaprezentowanych kryteriów można składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: stk@kaszuby.com.pl, do dnia 12 lutego do godz. 15.30.

Celem złożenia uwag prosimy o skorzystanie z poniższego formularza:

Formularz uwag do kryteriów wyboru projektów

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020