Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Profile STK na Facebook i LinkedIn

Zachęcamy do obserwowania profili Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na portalach Facebook oraz LinkedIn pod adresami Facebook oraz LinkedIn. Obecnie zamieszczamy tam serię cyklicznych wpisów dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania za naszym pośrednictwem w latach 2024-2029. Portale te stanowią jedne z naszych najważniejszych kanałów komunikacji, za pośrednictwem których informujemy o bieżącej działalności Stowarzyszenia, realizowanych działaniach, szczegółach naborów wniosków, itp.

Zachęcamy do korzystania!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020