Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na LIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, które odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w Restauracji Kaszubskiej w Kartuzach przy ul. Parkowej 4.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

  1. Powitanie członków STK

2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Omówienie propozycji planu działania na 2024 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie

5. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2024 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie

6. Omówienie propozycji budżetu na 2024 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie

7. Nadanie członkostwa honorowego

8. Wolne wnioski

Na koniec obrad przewidziany jest obiad.

Ze względu na dużą wagę podejmowanych decyzji liczymy na Państwa osobistą obecność. 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020