Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Fundusze UE na rozpoczęcie biznesu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z naszym Stowarzyszeniem organizuje w dniu 8.09.2023 r. o godz. 10:00-12:00 spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania ze środków UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w formule on-line na platformie ZOOM. Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości dofinansowania zarówno w formie dotacji jak i pożyczki za pośrednictwem Urzędów Pracy, Lokalnych Grup Działania oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza: https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci?tresc=16702

Zapraszamy się udziału 🙂

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020