Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na LIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, które odbędzie się we wtorek 30 maja 2023r. o godz. 11.00 w Restauracji Kania w Przodkowie przy ul. Kartuskiej 7.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu w 2022r.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2022r.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2022r.
 8. Omówienie zmian obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwały w tej sprawie
 9. Przedstawienie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2023 – 2027 i podjęcie uchwały o jej przyjęciu
 10. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie i podjęcie uchwały o ich przyjęciu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w zapisach LSR 2023 – 2027
 12. Przyznanie nagród rocznych dla Członków Zarządu STK
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad

Na koniec spotkania przewidziany jest obiad.

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o osobisty udział.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020