Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LSR do konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczono najważniejsze założenia LSR 2023-2027 uwzględniające wyniki przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych. Założenia te zawierają najważniejsze kwestie (cele i przedsięwzięcia, budżet, wskaźniki, grupy docelowe, itp.) które będą stanowiły element ostatecznej wersji Strategii.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Jeziorna 38 do dnia 19 maja 2023 r.

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 – najważniejsze założenia

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020