Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wyniki naboru 30/2023 już na stronie!

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki naboru nr 30/2023, dotyczącego zakładania działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Jednocześnie wszystkie wnioski, które zostały wybrane do dofinansowania przekazane zostały w dniu dzisiejszym do Urzędu Marszałkowskiego i tam podlegać będą dalszej weryfikacji.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020