Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

STK zaprasza na konferencję nt. przedsiębiorczości!

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pn. „Rozwój przedsiębiorczości na terenie Szwajcarii Kaszubskiej – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość”.

Nasze Stowarzyszenie znajduje się obecnie na etapie przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej, która będzie stanowiła podstawę do wydatkowania środków UE z perspektywy finansowej 2021-2027. Jednym z trzech zasadniczych obszarów wsparcia w ramach Strategii będzie przedsiębiorczość, która z uwagi na wytyczne programowe winna być ukierunkowana na konkretne, kluczowe branże gospodarki regionu. Jednocześnie dynamiczny rozwój przedsiębiorczości na terenie Szwajcarii Kaszubskiej jako bezpośredniego zaplecza aglomeracji Trójmiasta w połączeniu z trudnymi do przewidzenia zmianami sytuacji społecznego – gospodarczej w dobie pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie – każą w nowym świetle spojrzeć na perspektywy rozwoju gospodarki naszego regionu w przyszłości.      

W celu analizy obecnej sytuacji oraz próby zidentyfikowania kierunków rozwoju przedsiębiorczości w przyszłości, STK zleciło realizację  naukowo – badawczej analizy w tym zakresie. Autorami badania zostali pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego zrzeszeni w Instytucje Rozwoju. Naszym zamiarem jako Stowarzyszenia jest wskazanie na bazie wyników badania dominujących branż, które mają największe znaczenie dla rozwoju gospodarczego obszaru LGD, lokalnego rynku pracy, eksportu itp.

Wnioski z badania pozwolą następnie na wytypowanie „Inteligentnych specjalizacji Szwajcarii Kaszubskiej” tj. branż działalności gospodarczej mających największe znaczenie dla gospodarki regionu obecnie oraz branż najbardziej perspektywicznych do rozwoju w przyszłości, na bazie których nasz obszar może obierać swoje przewagi nad innymi regionami. Wyniki badania będą stanowić bardzo ważne narzędzie, możliwe do wykorzystania przez szereg instytucji (w tym samorządy gmin) w planowaniu polityk lokalnych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, lokalnego rynku pracy, szkolnictwa zawodowego.

Przedmiotem konferencji będzie także debata i dyskusja z autorami badania dotycząca roli Szwajcarii Kaszubskiej w gospodarce regionu i kraju oraz analiza obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej w kontekście możliwości jej zmian w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury “Spichlerz” w Żukowie (ul. 3 Maja 9C) w dniu 12 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020