Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na LII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, które odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Agroturystyce u Rychertów w Kiełpinie, przy ul. Starowiejskiej 14.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

  1. Powitanie członków STK
  2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Omówienie propozycji planu działania na 2023 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  5. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2023 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  6. Omówienie propozycji budżetu na 2023 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  7. Omówienie zmian w LSR i podjęcie uchwały w tej sprawie
  8. Wolne wnioski

Na koniec spotkania przewidziany jest obiad.

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o osobisty udział.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020