Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty aktywizujące – „Być kobietą w biznesie” – zapisy


Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów dla kobiet – „Być kobietą w biznesie – organizacja warsztatów aktywizujących”.
Celem ich organizacji jest aktywizacja kobiet do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
W ramach cyklu 3 spotkań odbędą się warsztaty ze stylistką, wizażystką, a także z psychologiem. Kompleksowe podejście przyczyni się do podniesienia własnej wartości i pewności siebie u uczestniczek szkoleń.

Założenia projektu

 1. Na cykl szkoleń składać się będą 3 dni szkoleniowe (3-4 godz. zajęć dziennie), każdy poświęcony innemu tematowi. Szkolenia odbędą się w listopadzie:
  • 8 listopada – Warsztaty z wizażystką – pielęgnacja skóry, produkty i przybory makijażowe, szybki makijaż dzienny, – brak miejsc
  • 9 listopada – Warsztaty z psychologiem – mowa ciała, akceptacja kobiecości, podniesienie własnej wartości, wykorzystanie zalet w biznesie,
  • 10 listopada – Warsztaty ze stylistką – dobór garderoby, kolorystyka garderoby, stylizacje biznesowe, tworzenie zestawów. – brak miejsc
 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 3. Zakłada się, że będzie można uczestniczyć w pojedynczych dniach szkoleniowych.  
 4. Warsztaty skierowane są do mieszkanek powiatu kartuskiego oraz Gminy Przywidz – (nie prowadzących działalności gospodarczej).
 5. Celem warsztatów jest aktywizacja kobiet do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Uczestnictwo

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza uczestnictwa (osobiście Kartuzy, ul. Klasztorna 1 (budynek Kartuskiego Centrum Kultury) pok. 1.15 bądź mailowo na adres: asiab@kaszuby.com.pl), w terminie do 31 października br.do godz. 15.30.
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje:
  • fakt zamieszkiwania na terenie powiatu kartuskiego i Gminy Przywidz,
  • fakt nie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane drogą mailową.
 5. Formularze niepełne i/lub niepodpisane nie będą uwzględniane w rekrutacji uczestników.
 6. W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy szkolenia.
 8. Organizator nie zapewnia noclegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu szkolenia.
 10. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 11. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczym dniu warsztatowym.

Dodatkowe informacje

 • Miejsce spotkania: Agroturystyka w Lesie, Dzierżążno, ul. Szpitalna 49
 • Rozpoczęcie spotkania o godz.: 9:00
 • Spotkanie w miłej atmosferze przy kominku, kawie i pysznym cieście. 😊

Partnerami projektu są:

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020