Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Cykl szkoleń dla branży agroturystycznej już we wrześniu!

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla branży agroturystycznej!

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat dostosowania własnego obiektu do wymagań turystów, obowiązujących trendów w turystyce, znalezieniu wyróżników danej oferty, a także przygotowaniu właścicieli obiektów do zaoferowania swoim gościom niepowtarzalnej oferty.

Założenia projektu

 1. Na cykl szkoleń składać się będą 3 dni szkoleniowe (6-8 godz. zajęć dziennie), każdy poświęcony innemu tematowi. Szkolenia odbędą się we wrześniu:
  • 12 wrzesień – Estetyka obiektu noclegowego – kolorystyka, tekstylia, wykończenie wnętrz,
  • 13 wrzesień – Otoczenie obiektu noclegowego – ogród i zagospodarowanie przestrzeni wokół gospodarstwa
  • 19 wrzesień – Marketing i sprzedaż usług noclegowych
 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 3. Zakłada się, że będzie można uczestniczyć w pojedynczych tematach, natomiast dla osób, które wezmą udział w całym cyklu szkoleń przewidziano konsultacje indywidualne w zakresie zmian we własnym obiekcie noclegowym.
  W ramach projektu zaplanowano 3 konsultacje indywidualne, każda po ok. 3 godz. Na podstawie analizy obiektów, których właściciele wezmą udział w szkoleniu osoba prowadząca wybierze 3 obiekty, które w jej opinii będą wymagały największego wsparcia doradczego w postaci konsultacji indywidualnych.
 4. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli branży agroturystycznej i kwaterodawców, którzy prowadzą swoje obiekty na terenie powiatu kartuskiego oraz gminy Przywidz.
 5. Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych oraz zapewnienie dochodów z pozarolniczej działalności.

Uczestnictwo

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza uczestnictwa (osobiście Kartuzy, ul. Klasztorna 1 (budynek Kartuskiego Centrum Kultury) pok. 1.15 bądź mailowo na adres: asiab@kaszuby.com.pl).
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje:
  • fakt prowadzenia usług agroturystycznych na obszarze powiatu kartuskiego i gminy Przywidz
  • kolejność zgłoszeń
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane drogą mailową.
 5. Formularze niepełne i/lub niepodpisane nie będą uwzględniane w rekrutacji uczestników.
 6. W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Jeden podmiot może oddelegować do udziału w szkoleniu 1 osobę. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość oddelegowania dodatkowego pracownika.
 8. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy szkolenia.
 9. Organizator nie zapewnia noclegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu szkolenia.

PROGRAM SZKOLEŃ

12 września 2022 r.

Godz.: 8:00 – 17:00
Miejsce: Agroturystyka w Lesie, Dzierżążno, ul. Szpitalna 49
Tematyka: Estetyka obiektu noclegowego – kolorystyka, tekstylia, wykończenie wnętrz

Program ramowy:

 • 8.00 – 8.30 – rejestracja uczestników,
 • 8.30 – 10.00 – wprowadzenie, style wnętrzarskie,
 • 10.15 – 12.00 – ergonomia wnętrza, światło sztuczne i naturalne we wnętrzu,
 • 12.15 – 14.00 – najczęstsze problemy funkcjonalne i estetyczne obiektów noclegowych, ocena potencjalnych wad i zalet, 
 • 15.00 – 16.30 – metamorfozy na każdą kieszeń, materiały do wnętrz, na co się zdecydować podczas remontu,
 • 16.30 – 17.00 – pytania; zakończenie szkolenia.

13 września 2022 r.

 • Godz.: 8:00 – 17:00
 • Miejsce: Agroturystyka w Lesie, Dzierżążno, ul. Szpitalna 49
 • Tematyka: Otoczenie obiektu noclegowego – ogród i zagospodarowanie przestrzeni wokół gospodarstwa

Program ramowy:

 • 8.00 – 8.30 – rejestracja uczestników,
 • 8.30 – 10.00 – stylowe ogrody, kompozycje ogrodu i ocena walorów istniejącego założenia,
 • 10.15 – 12.00 – materiały ogrodowe, mało wymagające gatunki do ogrodów przydomowych,
 • 12.15 – 14.00 – sezonowość ogrodu, czyli piękny ogród przez cały rok; mała architektura ogrodowa, 
 • 15.00 – 16.30 – przydomowy ogród warzywny i owocowy, ekologia ogrodu, proste sposoby na poprawę przydomowego ekosystemu,
 • 16.30 – 17.00 – pytania; zakończenie szkolenia.

19 wrzesień 2022 r.

 • Godz.: 8:00 – 17:00
 • Miejsce: Agroturystyka w Lesie, Dzierżążno, ul. Szpitalna 49
 • Tematyka: Marketing i sprzedaż usług noclegowych

Program ramowy:

 • 8.00 – 8.30 – rejestracja uczestników,
 • 8.30 – 10.00 – nowe media, a stare media,
 • 10.15 – 12.00 – wizerunek marki/ produktu w Internecie w kontekście branży turystycznej (komunikacja wizualna; atrakcyjne treści, foto, wideo; strona www; spójność wizerunku),
 • 12.15 – 14.00 – punkt styku marki / produktu z użytkownikiem w Internecie; Social Media,
 • 15.00 – 16.30 – możliwości sprzedaży oferty noclegowej,
 • 16.30 – 17.00 – pytania; zakończenie szkolenia.
» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020