Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wyniki naborów wniosków już na stronie!

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w terminie 29 kwiecień – 13 maj 2022r. w ramach konkursów:

26/2022 – przetwórstwo – wyniki

27/2022- turystyka – wyniki

28/2022 – turystyka ogólnodostępna – wyniki

29/2022 – ścieżki rowerowe – wyniki

Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków na naszej stronie publikujemy listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listy projektów wybranych oraz protokoły z posiedzenia Rady.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, w dniu 30.06.2022r. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020