Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konkurs na stanowisko: Główny Księgowy

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY
ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy
w wymiarze: ½ etatu
termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2022 r.

1. Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe
– doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych
– kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości

2. Wymagania pożądane:

– doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w organizacjach pozarządowych korzystających z funduszy unijnych

3. Zakres wykonywanych zadań:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
– kontrola dokumentów: pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym
– sporządzanie sprawozdań finansowych LGD (bilansów oraz rachunków zysków i strat i innych jeśli przepisy nakładają na organizację obowiązek ich sporządzania)
– sporządzanie dokumentów księgowych
– prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wymogami banku i instytucji wdrażającej

4. Wymagane dokumenty

– CV, zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze STK, przy ul. Klasztornej 1 (pok. 1.15), lub przesłać drogą mailową na adres: stk@kaszuby.com.pl, w terminie do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020