Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o planowanych naborach

Informujemy, iż Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby planuje przeprowadzić kolejne nabory wniosków w terminie: 29 kwiecień – 13 maj w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć:

  • 2.2.1 Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych
  • 1.2.1.Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych

a także nabory dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych w ramach przedsięwzięcia:

  • 2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Szkolenia z zasad ubiegania się o dofinansowanie odbędą się w terminie:

  • 12 kwietnia 2022 – podejmowanie działalności (turystyka i przetwórstwo)
  • 14 kwietnia 2022 – turystyka ogólnodostępna

Więcej informacji o szkoleniach w zakładce aktualności.

Sprawdź jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie w zakresie podejmowania działalności – TUTAJ

Budżet na poszczególne nabory:

  • Przetwórstwo ok. 178 tys. zł
  • Turystyka komercyjna ok. 404 tys. zł
  • Ogólnodostępna turystyka 280 tys. zł

Kwota dofinansowania na 1 beneficjenta to 75 000zł

Obowiązujące kryteria oceny operacji dla poszczególnych naborów:

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020