Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Bezpłatne szkolenie – zasady ubiegania się o dofinansowanie – dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych

Przygotowując się do naborów wniosków w ramach przedsięwzięcia:

  • 2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędzie się w sali Centrum Informacji Turystycznej, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.

TERMIN SZKOLENIA: 14 kwiecień 2022r. godz.: 9:00 – 14:00

Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłaszać mailowo: asiab@kaszuby.com.pl lub telefonicznie tel.: 58 736 77 88, tel. kom. 668 699 077.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach ogólnodostępnej turystyki skorzystaj z organizowanych przez nas warsztatów!
Na warsztatach poznasz zasady ubiegania się o dofinansowanie. Omówiony zostanie także wniosek o przyznanie pomocy.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020