Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na  LI Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czwartek 24 marca 2022 r. o godz. 11.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym “U Chłopa” w Chmielnie, przy ul. Wiejskiej 1.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2021 rok
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2021 rok
 6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2021 rok
 7. Informacja o działaniach STK w 2022 roku
 8. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwały w tej sprawie
 9. Omówienie zmian w kryteriach wyboru operacji i podjęcie uchwały w tej sprawie
 10. Przyznanie nagród rocznych dla Członków Zarządu STK
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie obrad
 13. Obiad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o osobisty udział.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020