Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Szkolenia dla branży turystycznej “Poznaj Kaszuby”

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby oraz LGD Stolem zapraszają do udziału w szkoleniu dla branży turystycznej
„Poznaj Kaszuby”

Założenia projektu

 1. Szkolenia odbędą się już w kwietniu, wg. następującego harmonogramu:
  • Szkolenie stacjonarne  – 6 kwietnia 2022 r.
  • Szkolenia objazdowe z przewodnikiem  – 7, 20, 21 kwietnia 2022r.
 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich dniach szkoleniowych.
 4. W warsztatach może wziąć udział 30 osób.
 5. Warsztaty skierowane są do osób / podmiotów prowadzących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Powiatu Kartuskiego oraz Gminy Przywidz.
 6. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników branży turystycznej o Kaszubach.

Uczestnictwo

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza uczestnictwa (osobiście Kartuzy, ul. Klasztorna 1 (budynek Kartuskiego Centrum Kultury) pok. 1.15 bądź mailowo na adres: asiak@kaszuby.com.pl), w terminie do 31 marca br.do godz. 15.30.
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje:
  • fakt prowadzenia usług turystycznych na obszarze Powiatu Kartuskiego i Gminy Przywidz
  • kolejność zgłoszeń
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane drogą mailową.
 5. Formularze niepełne i/lub niepodpisane nie będą uwzględniane w rekrutacji uczestników.
 6. W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Jeden podmiot może oddelegować do udziału w szkoleniu 1 osobę. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość oddelegowania dodatkowego pracownika.
 8. Zgłoszenie się na szkolenie jest jednoznaczne z uczestnictwem we wszystkich dniach szkoleniowych.
 9. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy szkolenia.
 10. Organizator nie zapewnia noclegu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu szkolenia.

PROGRAM

Zakres szkolenia stacjonarnego:

Data: 6 kwietnia 2022 r.

Godz.: 8:30 – 16:00

Miejsce: Źródło Raduni Stężyca, ul. Parkowa 7

 • podstawowe informacje dotyczące walorów krajobrazowo – przyrodniczych obszaru objętego projektem,
 • najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru objętego projektem,
 • możliwości aktywnego spędzania czasu na terenie Kaszub
 • kulinaria regionu – najważniejsze aspekty związane z kuchnią kaszubską

Program szkoleń wyjazdowych

Data: 7 kwietnia 2022 r.

Godz.: 9:00 – 18:00

Miejsce zbiórki: Parking przy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1

 • Kartuzy – Kolegiata i dawny klasztor Kartuzów
 • Kartuzy – Muzeum Kaszubskie
 • Góra Sobótka – wejście na wzgórze
 • Węsiory – kręgi kamienne
 • Obiad: Osada Artystyczna w Mściszewicach
 • Przejazd Mściszewice – Tuchlino (ZOO Egzotyczne) – Sierakowice
 • Sierakowice – kościół św. Marcina
 • Przejazd przez Lasy Mirachowskie
 • Diabelski Kamień – Jezioro Kamienne
 • Mirachowo – dworek i kaplica
 • Strysza Buda – Kaszubski Park Miniatur
 • Sianowo – sanktuarium MB Sianowskiej Królowej Kaszub
 • Przyjazd do Kartuz

Data: 20 kwietnia 2022 r.

Godz.: 9:00 – 18:00

Miejsce zbiórki: Parking przy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1

 • Wyjazd z Kartuz, ul. Klasztorna
 • Muzeum Ceramiki Kaszubskiej, Chmielno
 • Góra Tamowa – wejście na wzgórze
 • Ostrzyce, Jastrzębia Góra – wejście na wzgórze
 • Obiad: Koszałkowo – Restauracja Biały Miś
 • Gołubieński Ogród Botaniczny
 • Sikorzyno – Dworek Wybickich
 • W miarę możliwości czasowych objazd przez Grabówko do Blizin
 • Świat Labiryntów Bliziny
 • Żukowo: kościół Wniebowzięcia NMP, Muzeum Parafialne
 • Przyjazd do Kartuz

Data: 21 kwietnia 2022 r.

Godz.: 8:00 – 18:00

Miejsce zbiórki: Parking przy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1

 • Zbiórka w Kartuzach i zabranie grupy Kartuskiej do Kościerzyny
 • Spotkanie na parkingu przy Galerii Wybickiego w Kościerzynie
 • Kościerzyna – Rynek, sanktuaria, Browar, Muzeum
 • Kościerzyna – Muzeum Kolejnictwa
 • Lipusz – Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, młyn na Wdzie
 • Obiad. Lipusz – Borowa Ciotka
 • Robaczkowo – Kaszubska Koza
 • Wiele – kalwaria, kąpielisko, kościół, Muzeum Wsi Zaborskiej
 • Przytarnia – Wieża
 • Wdzydze – wieża widokowa, przystań u Grzegorza
 • Przyjazd do Kościerzyny

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020