Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kaszubi w PRL. PRL wobec Kaszubów”

Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Kaszubski zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kaszubi w PRL. PRL wobec Kaszubów”, która odbędzie sią w dniach 16-17 maja 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja będzie poświęcona rozmaitym aspektom funkcjonowania społeczności kaszubskiej w rzeczywistości społeczno-politycznej oraz instytucjonalnej PRL.

W przypadku zainteresowania niniejszą konferencją uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pomocą  formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: https://ecs.gda.pl/title,KASZUBI_W_PRL__PRL_WOBEC_KASZUBOW,pid,2378.html0

Po weryfikacji zgłoszeń komitet organizacyjny skontaktuje się z Państwem z informacją zwrotną. Jednocześnie informujemy, że wszystkim uczestnikom konferencji zapewnione zostanie zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży. Ponadto zostaną opublikowane artykuły pokonferencyjne w wysoko punktowanym wydawnictwie naukowym.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020