Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wyniki naboru 25/2021 – podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych w naborze 25/2021 – Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych. W ramach naboru wpłynęło 86 wniosków.

Wnioski zostały w poniedziałek (31 stycznia) przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich). To pracownicy tego Departamentu przeprowadzą teraz ocenę formalną wybranych i mieszczących się w limicie projektów.
Na stronie umieściliśmy listę projektów wybranych, na której wskazaliśmy, które wnioski zmieściły się w limicie środków dostępnych w naborze (ostatnia kolumna), a tym samym skierowane zostały do oceny formalnej. Z tymi wnioskodawcami po dokonanej ocenie formalnej zawarte zostaną umowy.
Urząd Marszałkowski ma 4 miesiące na przeprowadzenie tej oceny i zawarcie umów o dofinansowanie.
Przypominamy, że działalność gospodarczą można założyć dopiero po podpisaniu umowy. Podobnie z zaplanowanymi zakupami prosimy poczekać do zawarcia umowy.
Jako LGD jesteśmy gotowi do pomocy na kolejnym etapie oceny. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali wsparcia przy uzupełnieniach wniosków, bądź będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z naszym biurem.

Listy oraz protokoły z oceny wniosków – przejdź do strony

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020