Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

L Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na  L 😊 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w środę 8 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w Restauracji Biały Miś, Wieżyca 32 (Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo-Wieżyca). W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

  1. Powitanie członków STK
  2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Omówienie propozycji planu działania na 2022 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  5. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2022 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  6. Omówienie propozycji budżetu na 2022 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  7. Omówienie zmian w Statucie STK i podjęcie uchwały w tej sprawie
  8. Informacja na temat wdrażania LSR
  9. Wolne wnioski

Po obradach przewidziano wspólny obiad. Liczymy na Państwa obecność.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020