Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Dodatkowy termin szkolenia – zasady ubiegania się o dofinansowanie

W związku z dużym zainteresowaniem zaplanowaliśmy dodatkowy termin szkolenia z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia:
Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych

TERMIN SZKOLENIA: 9 grudzień, godz.: 9:00 – 14:00

MIEJSCE: w sali Kartuskiego Centrum Kultury, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.

Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłaszać mailowo: asiab@kaszuby.com.pl lub telefonicznie tel.: 58 736 77 88, tel. kom. 668 699 077.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach PODEJMOWANIA działalności gospodarczej skorzystaj z organizowanych przez nas warsztatów.
Na warsztatach poznasz zasady ubiegania się o dofinansowanie. Omówiony zostanie także wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan.

Więcej informacji o planowanych naborach znajdziesz tutaj

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020