Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Kolejne nabory na podejmowanie działalności gospodarczej już niebawem!

Informujemy, iż Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby planuje nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia:

4.1.1. Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych

Dotacja wynosi aż 75 tys. zł i jest przyznawana w formie premii. Otrzymujesz 80% po podpisaniu umowy, a 20% po rozliczeniu projektu!

O otrzymanie dotacji może ubiegać się:

 • osoba fizyczna – pełnoletnia, mieszkająca na obszarze Powiatu Kartuskiego lub Gminy Przywidz, która:
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej,
 • nie jest ubezpieczona w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie,
 • zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą.

W ramach projektu sfinansować można zakup sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych a także koszty budowy/ przebudowy/ remontu/ modernizacji obiektów na cele rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej.

Z programu wykluczono następujące typy działalności:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (Sekcja A 01.6);
 • górnictwo i wydobywanie (Sekcja B);
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Sekcja B Dział 09);
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (Sekcja C 10.2);
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Sekcja C Dział 19);
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (Sekcja C Dział 20);
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Sekcja C Dział 21);
 • produkcja metali (Sekcja C Dział 24);
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (Sekcja C Dział 29 oraz 30.91);
 • transport lotniczy i kolejowy (Sekcja H Dział 51 oraz 49.1);
 • gospodarka magazynowa (Sekcja H Dział 52).

Więcej informacji o warunkach jakie trzeba spełnić znajdziesz TUTAJ

Szkolenia jednodniowe dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego naboru wniosków:

Terminy: 2, 4, 9 i 23 listopada w godz.: 9:00 – 14:00;
budynek Kartuskiego Centrum Kultury, Kartuzy, ul. Klasztorna 1

Na szkolenia obowiązują zapisy:
tel. 58 736 77 88 tel. kom. 668 699 077 lub mailowo: ASIAB@KASZUBY.COM.PL

PLANOWANY TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
30 LISTOPADA – 21 GRUDNIA 2021 R.


Poniżej zamieszczamy obowiązujące kryteria oceny wniosków:

Więcej informacji o planowanym naborze będziemy umieszczać na bieżąco w zakładce aktualności.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020