Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

VIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na VIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w piątek 1 października 2021 r. o godz. 10.00.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10.15.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i obostrzeniami, mającymi na celu poprawę naszego bezpieczeństwa, spotkanie odbędzie się w trybie on-line na platformie MS Teams.

Zasady logowania przekażemy drogą mailową przed spotkaniem.

PROGRAM:

  1. Powitanie członków STK
  2. Wybór przewodniczącego obrad
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwały o ich przyjęciu
  5. Zakończenie obrad

Zmiany w LSR będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia wynikają ze zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o osobisty udział.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020