Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nabór na stanowisko: główny księgowy

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy
w wymiarze: ½ etatu
termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2021 r.

1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych
 • kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w organizacjach pozarządowych korzystających z funduszy unijnych

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • kontrola dokumentów: pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym
 • sporządzanie sprawozdań finansowych LGD (bilansów oraz rachunków zysków i strat i innych jeśli przepisy nakładają na organizację obowiązek ich sporządzania)
 • sporządzanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wymogami banku i instytucji wdrażającej

4. Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na formularzu załączonym do ogłoszenia)

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze STK, przy ul. Klasztornej 1 (pok. 1.15) w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020