Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o planowanych naborach

Informujemy, iż Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby planuje na przełomie roku przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków dla wszystkich typów działalności jedynie w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia 4.1.1. Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych.
O wszelkich szkoleniach/ warsztatach związanych z naborem będziemy informować na naszej stronie pod koniec roku.

Sprawdź kto i na co może wnioskować!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020