Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych zmian LSR Szwajcarii Kaszubskiej 2016-2022

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej 2016-2022, w załączeniu przedkładamy “Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej 2016-2022”. Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konsultacjach za zaangażowanie i wniesione uwagi.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020