Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Szkolenie online z rozliczania zawartych umów dla organizacji pozarządowych – 23/2020 turystyka ogólnodostępna, 24/2020 – kultura

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach przeprowadzonego przez STK naboru na przedsięwzięcie:

  • 23/2020 – turystyka ogólnodostępna -przedsięwzięcie 2.2.2. TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
  • 24/2020 – kultura – przedsięwzięcie 1.1.1. TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB ORAZ JEGO POPULARYZACJA  I PROMOCJA

Szkolenie online z rozliczania zawartych umów, odbędzie się w dniu  29 czerwca br. o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy internetowej. W celu udziału należy na adres e-mail: asiab@kaszuby.com.pl przesłać: imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika, na który zostanie przekazany link do spotkania. Informacje te należy przesłać w terminie do 28.06.2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu.

Uwaga! Powyższe nabory dotyczyły organizacji pozarządowych oraz kościołów!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020