Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

STK otrzymało dofinansowanie na 2 projekty z KSOW!

Niedawno zakończyła się ocena wniosków w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów KSOW! Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby złożyło łącznie dwa projekty w ramach dwóch działań. Oba projekty otrzymały dofinansowanie.

  • W ramach działania nr 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

    Projekt STK – Organizacja wyjazdu studyjnego na Podlasie – poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju lokalnego – przyznana kwota dofinansowania – 37 500zł
  • W ramach działania 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

    Projekt STK – Organizacja cyklu warsztatów artystyczno – rękodzielniczych – przyznana kwota dofinansowania – 19 706,30zł

Oba projekty STK planuje zrealizować w 2021 roku!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020