Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Szkolenie online z rozliczania zawartych umów – 20/2020 rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach przeprowadzonego przez STK naboru na przedsięwzięcie:

  •  2.2.1 Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie online z rozliczania zawartych umów, które odbędzie się w dniu  15 kwietnia br. o godz. 9.00 za pośrednictwem platformy internetowej. W celu udziału należy na adres e-mail: asiab@kaszuby.com.pl przesłać: imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika, na który zostanie przekazany link do spotkania. Informacje te należy przesłać w terminie do 13.04.2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu.

Uwaga! Szkolenie dotyczy jedynie naboru 20/2020 – rozwój działalności gospodarczej.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020