Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XLIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się we wtorek 9 marca 2021 r. o godz. 11:00. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:15. W związku z trwającą pandemią COVID -19 i obostrzeniami, mającymi na celu poprawę naszego bezpieczeństwa, spotkanie odbędzie się w trybie on – line na platformie MS Teams. Zasady logowania przekażemy drogą mailową przed spotkaniem.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu za 2020 rok
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2020 rok
 6. Podjęcie uchwały o przejęciu sprawozdania finansowego za 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku działalności za 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2020 rok
 9. Omówienie kwestii siedziby STK i podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości
 10. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2021 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
 11. Omówienie propozycji planu działania na 2021 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
 12. Omówienie propozycji budżetu na 2021 r. podjęcie uchwały w tej sprawie
 13. Omówienie zmian w Regulaminie Rady i podjęcie uchwały w tej sprawie
 14. Informacja na temat wdrażania LSR
 15. Przyznanie nagród rocznych dla Członków Zarządu STK
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o osobisty udział.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020