Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o naborach

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż niedawno zakończyliśmy nabory na podejmowanie jak i rozwój istniejącej działalności gospodarczej, a także przeprowadziliśmy nabory dla organizacji pozarządowych.
W roku 2021r. nie planujemy naborów. Kolejny przewidywany termin naborów to I kwartał 2022r.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020