Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wyniki naboru 20/2020 oraz 21/2020 już na stronie!

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w terminie 30 wrzesień – 13 październik 2020r. w ramach konkursów:
Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych

20/2020 – rozwój działalności gospodarczej
21/2020 – podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków na naszej stronie publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokoły z posiedzenia Rady.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, w dniu 26.11.2020r. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020