Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

STK partnerem w projekcie: „Współpraca się opłaca”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć  Obszarów Wiejskich”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”

WYJAZD STUDYJNY
9-11 PAŹDZIERNIK 2020

Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w Lwówku ul. Rynek 33/1
w partnerstwie z:
Stowarzyszeniem Turystycznym Kaszuby,
Stowarzyszeniem Lokalną Grupą  Działania STOLEM,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
Zapraszają  9-11 października na wyjazd studyjny na Kaszuby  pt:

„Współpraca się opłaca”

Podczas wyjazdu studyjnego przewiduje się spotkania z innymi LGD-ami  z województwa pomorskiego, wymianę doświadczeń oraz poznanie innych rozwiązań realizacji LSR.

Celem operacji  jest Wzrost poziomu wiedzy na temat sposobu aktywizacji społeczności lokalnej oraz promowania marki lokalnej poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracy z LGD-ami z innych województw

Efektem realizacji jest wzrost liczby osób aktywizujących i propagujących organizowanie życia społecznego, oraz sposobach promowania marki lokalnej na obszarach wiejskich, ponadto zacieśnienie kontaktów pomiędzy LGD z innych województw oraz wydanie przewodnika ze zdjęciami , po miejscach obszaru województwa Pomorskiego odwiedzonymi podczas wyjazdu.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020