Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

STK partnerem w projekcie “Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino”

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gmina Somonino realizuje operację pn. „Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino”, współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Somonino na warsztaty!

WARSZTATY ZIELARSKO-KOSMETYCZNE

Zorganizowane zostanie łącznie 6 spotkań, dwa pierwsze odbyły się z dużym sukcesem, zajęcia była bardzo ciekawe, mieliśmy komplet uczestników. Wszystkie zajęcia będą identyczne. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisywanie się najpóźniej na dwa dni przed danymi zajęciami.

Dostępne terminy: 05.09. (w OSP Goręczyno), 12.09. (w GOK Somonino), 10.10. (w OSP Kaplica), 24.10. (w OSP Goręczyno).

Tematyka warsztatów: jakie zioła można znaleźć na terenie Gminy Somonino, prezentacja lokalnych ziół, omówienie ziołowych remediów oraz ziół w kosmetyce, zagrożenia niewłaściwego używania ziół. Wykładowca zapewnia uczestnikom warsztatów materiały pomocnicze do samodzielnego wykonania: maści nagietkowej, wyciągu olejowego
z krwawnika, ziołowego mydła nawilżającego.

Celem warsztatów jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Somonino w zakresie lokalnych zasobów naturalnych oraz ich wykorzystania w codziennym życiu, zwłaszcza pod kątem jakie zioła można znaleźć na ternie Gminy Somonino, jak wykonać z nich napary, nalewki, maści i syropy oraz kosmetyki.

Organizatorem warsztatów jest Gmina Somonino – partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Warsztatów, dostępnego na stronie www.somonino.pl. Formularz zgłoszeń także jest dostępny na stronie www.somonino.pl.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby do 35 roku życia. Dopuszcza się uczestnictwo osób starszych, jednak pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia. Prowadzona będzie także lista rezerwowa. 

INTERAKTYWNE SPOTKANIA TEATRALNE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Zorganizowane zostanie łącznie 8 spotkań w szkołach na terenie Gminy Somonino, z podziałem dzieci na dwie grupy wiekowe: 5-10 lat oraz 10-15 lat. Dwa pierwsze spotkania już się odbyły. Na pierwszym spotkaniu – dla młodszych dzieci, dowiedzieliśmy się czym jest smog, niska emisja, elektrośmieci. Dzieci pomagały aktorom segregować odpady, które zagrażały życiu głównych bohaterów – srok. Jak się okazuje dzieci z naszej gminy mają dużą wiedzę na ten temat. Drugie zajęcia – dla starszych dzieci także były bardzo ciekawe, zdobyliśmy dużą wiedzę na temat smogu oraz recyklingu. Aktorzy wytłumaczyli jak zanieczyszczone powietrze wpływa na ludzi, jak nam szkodzi, ile osób przez nie cierpi. Dowiedzieliśmy się też sporo ciekawostek na temat ile materiałów potrafimy zaoszczędzić dzięki recyklingowi i co zaskakującego można zrobić z ponownie wykorzystanego plastiku.

Ilość miejsc jest ograniczona. Na poszczególne spotkania obowiązują zapisy. Prosimy
o zapisywanie się najpóźniej na trzy dni przed danymi zajęciami. Formularze dostępne są
w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.somonino.pl.

Udział w spotkaniach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu, dostępnego także na stronie www.somonino.pl.

Celem spotkań jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat czym jest niska emisja, smog, segregacja odpadów, ekosystem i jak o niego dbać. Aktorzy reprezentują Krakowskie Biuro Promocji Kultury Igor Imach, Anna Jakubowska-Imach s.c.

W spotkaniach mogą uczestniczyć dzieci mieszkające na terenie Gminy Somonino. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Dzieci mogą zostać zapisane do uczestniczenia w poszczególnych spotkaniach przez rodziców lub prawnych opiekunów. Wybór spotkania, w którym ma uczestniczyć dziecko należy do rodziców/opiekunów dziecka.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć znajdują się w Urzędzie Gminy Somonino, pok. 19.

Organizatorem warsztatów jest Gmina Somonino – partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W sprawie udziału w warsztatach prosimy o kontakt z organizatorem.

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020