Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wybory władz Stowarzyszenia

W dniu 14.07.2020 r. odbyło się XLVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK, podczas którego wybrano władze STK na kolejną kadencję. Zarząd Stowarzyszenia będzie kontynuował swoją pracę w niezmienionym składzie, tj.

• WOJCIECH OKROJ – Prezes

• JAROSŁAW ZIELONKA – Wiceprezes

• PIOTR GÓRECKI – Członek Zarządu

Zmiany nastąpiły natomiast w składzie Komisji Rewizyjnej, która będzie pracowała w składzie:

• MAGDALENA POTRYKUS – Przewodnicząca

• RAFAŁ GIZELA – Wiceprzewodniczący

• ANDRZEJ CZAPLIŃSKI – Sekretarz

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020