Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XLVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się we wtorek 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Restauracji Złota Jesień, przy ul. Polnej 17 w Kartuzach.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej w związku z wyborem Zarządu Stowarzyszenia
 5. Wybór Prezesa STK
 6. Wybór Członków Zarządu STK
 7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej STK
 8. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej i podjęcie uchwały w tej sprawie
 9. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji i podjęcie uchwały w tej sprawie
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad
 12. Obiad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie. Jednocześnie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020