Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nabór wniosków w Agencji Rozwoju Pomorza dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy , iż Agencja Rozwoju Pomorza organizuje nabór wniosków na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego, polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Informacje o naborze:

Termin składania wniosków

Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.

Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

al. Grunwaldzka 472 D

80-309 Gdańsk

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na ->  stronie:

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020