Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wsparcie dla przedsiębiorstw turystycznych w ramach RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pracuje nad kolejnymi zmianami w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców związanego z COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Tym razem środki te mają dotyczyć wsparcia dla przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego (czyli głównie turystyki). Zgodnie z opublikowanym 15 maja br. harmonogramem naboru wniosków, termin wnioskowania o tego typu środki rozpocznie się w czerwcu i będzie miał charakter naboru ciągłego, trwającego do wyczerpania dostępnej alokacji środków.

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych informacji w powyższej kwestii:

  • planowana forma wsparcia: dotacja,
  • kwota środków do rozdysponowania w konkursie: 30 000 000,00 zł,
  • instytucja ogłaszająca konkurs: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  • wnioskodawcy: mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • numer działania, w ramach którego będzie przeprowadzony nabór: 2.2.1.
  • zakres wsparcia: Wsparcie na rzecz rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego mające na celu przeciwdziałanie pandemii i niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19, w tym związane z dostosowaniem do wymogów sanitarnych.

Z uwagi na planowane szybkie uruchomienie środków i rozpoczęcie naboru wniosków, w przypadku zainteresowania z Państwa strony powyższym tematem prosimy o śledzie strony internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. https://www.arp.gda.pl lub bezpośredni kontakt z tą instytucją.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020