Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Korespondencyjne zawieranie umów ramach PROW

UWAGA! Umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawierane będą korespondencyjnie. Czekamy na przygotowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienionych formularzy umów 

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j Dz. U. z 2020 r. z późn.zm).

Nowe zapisy:

  • znoszą całkowicie obowiązek składaniazabezpieczenia realizacji umów dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • dla pozostałych beneficjentów znoszą obowiązek składania weksla wraz z deklaracją wekslową w dniu zawarcia umowy i w obecności upoważnionego pracownika samorządu województwa. Beneficjenci, inni niż jednostki sektora finansów publicznych, będą jednak musieli złożyć zabezpieczenie realizacji umowy (w zmienionym trybie) do dnia wypłaty środków.

Jednocześnie przepisy umożliwiają zawieranie umów w trybie korespondencyjnym. Proces zawierania umów zostanie uruchomiony bezzwłocznie po otrzymaniu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienionych formularzy umów.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020