Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ważny komunikat!

Informujemy, iż w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania – w biurze LGD, w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 dyżuruje pracownik biura – w przypadku konieczności wizyty w biurze prosimy o kontakt pod nr telefonu 668 699 077

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020