Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ważny komunikat – korespondencja i wizyty w DPROW

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców (oraz innych instytucji i osób) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania:

  • ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,
  • wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami.  

Prosimy, aby wszelką korespondencję dotyczącą realizacji PROW skierowaną do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, co do zasady przekazywać poprzez:

  • pocztę elektroniczną (e-mail),
  • elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:
    • /x7tx0no864/SkrytkaESP lub
    • /x7tx0no864/Skrytka
  • pocztę tradycyjną.

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji lub dokumentacji w formie papierowej (w oryginale), prosimy kierować ją do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk (na ten adres powinny być również kierowane ewentualne przesyłki kurierskie).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: Sekretariatem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

siedziba: ul. Augustyńskiego 2
80 – 819 Gdańsk
e-mail: dprow@pomorskie.eu  
tel. 58 326 86 50, fax: 58 326 86 73.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020