Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ogłoszenie o naborze wniosków 18/2020 – Ścieżki rowerowe

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż w dniach od 20 marca do 2 kwietnia 2020r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. BUDOWA KASZUBSKICH TRAS ROWEROWYCH. Wszystkie dokumenty oraz informacje związane z naborem znajdują się w zakładce Nabory wniosków – 18/2020 – Ścieżki rowerowe

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020