Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XLVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w środę 12 lutego 2020r. o godz. 12:00 w Restauracji Złota Jesień, przy ul. Polnej 17 w Kartuzach.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się  w tym samym dniu o godz. 12:15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu za 2019 rok
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli za 2019 rok
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku działalności za 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2019 rok
 9. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2020r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
 10. Omówienie propozycji planu działania na 2020r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
 11. Omówienie propozycji budżetu na 2020r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
 12. Powołanie komisji skrutacyjnej w związku z wyborami do Rady Stowarzyszenia
 13. Wybór członków Rady STK
 14. Informacja na temat wdrażania LSR – dodatkowe środki
 15. Przyznanie nagród rocznych dla członków Zarządu STK
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020