Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Planowane nabory wniosków

Informujemy, iż Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby planuje w miesiącach wrzesień – październik 2019 roku przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków:

Podejmowanie działalności gospodarczej – II połowa września

  • Przetwórstwo produktów lokalnych
    Budżet: 225.000zł -> 3 projekty po 75 tys zł
  • Turystyka komercyjna
    Budżet: 300.000zł -> 4 projekty po 75 tys zł

Rozwój istniejącej działalności gospodarczej – I połowa października 

  • Turystyka komercyjna
    Budżet: ok 2 mln zł

W związku z powyższym przypominamy, że załącznikami do wniosku o dofinansowanie są – w zależności od rodzaju inwestycji – takie dokumenty jak:
– prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa dzierżawy, umowa najmu,  nr. księgi wieczystej)
– pozwolenie na budowę,
– zgłoszenie zamiaru realizacji robót budowlanych,
– pozwolenie wodnoprawne,
– kosztorys inwestorski.
Z uwagi na czas jaki jest niezbędny na uzyskanie tych dokumentów, przypominamy o odpowiednio wczesnym rozpoczęciu przygotowań do złożenia wniosków o dofinansowanie, gdyż brak w/w załączników może zaważyć na wynikach oceny Państwa wniosków.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020